KOMU CHCEMY POMÓC?

Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom", Al. Zjednoczenia 34

Planując działania pomocowe, zawsze staramy się realizować pomoc celową dla konkretnej społeczności. Dlatego projektując nasz pierwszy firmowy wolontariat, skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, aby uzyskać wiedzę, kto najbardziej potrzebuje pomocy. Urząd m.st. Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS) wskazał Dom Dziecka nr 1 na Bielanach.

Wszystkie potrzeby, na które odpowiadamy naszym projektem, wynikają z potrzeb wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy, ale także samą placówkę. W wyniku dialogu ustaliliśmy, że główną potrzebą domu jest zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości, ale pokoje dzieci i korzytarze również wymagają odnowienia.

Poniższe zdjęcia pokazują obecny stan.

Copyright © Colliers 2022